Autori: Antoneta Tomljenović, Jadranka Akalović, Juro Živičnjak, Andrijana Barišić

Ključne riječi: goveđa koža punog prirodnog lica, uzorkovanje, fizikalna i mehanička svojstva, ispitivanje kože, obuća

Sažetak:

Koža punog prirodnog lica predstavlja najčvršći i najotporniji dio kože goveda. Sastoji se iz epidermisa i dijela dermisa, a nebrušenog je lica čime se zadržava karakterističan izgled prirodnog lica i ističe prirodan izgled kože. Njezina kvaliteta ovisi o mjestu uzorkovanja te mikro- i makrostrukturnim različitostima u pojedinim dijelovima kože. Vrsta štave i dovršne obrade također znatno utječu na svojstva gotovih koža. Za kožu punog prirodnog lica, umjesto dorade, ponekad je zadovoljavajuće provesti samo postupak glačanja za postizanje željenog sjaja. Stoga je u ovome radu, a u svrhu definiranja utjecaja stupnja obrade kože i mjesta uzorkovanja na njezinu kvalitetu, provedena analiza fizikalnih i mehaničkih svojstava različito (kromno i sintetski) štavljenih koža, uzorkovanih iz leđnog, vratnog i okrajinskog dijela polovica koža. Pritom je prema normiranim metodama vrjednovana njihova primjenjivost za izradu gornjišta obuće ispitivanjem debljine, plošne mase, prividne gustoće, prekidne čvrstoće i prekidnog istezanja.

https://doi.org/10.34187/ko.69.2.1

Objavljeno: 21.8.2021.

Vol. 69 No. 2 (2020)

Koža & Obuća 2/2020

Koža i Obuća br.2-20

Utjecaj mjesta uzorkovanja na fizikalna i mehanička svojstva koža punog prirodnog lica | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj mjesta uzorkovanja na fizikalna i mehanička svojstva koža punog prirodnog lica | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj mjesta uzorkovanja na fizikalna i mehanička svojstva koža punog prirodnog lica | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj mjesta uzorkovanja na fizikalna i mehanička svojstva koža punog prirodnog lica | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj mjesta uzorkovanja na fizikalna i mehanička svojstva koža punog prirodnog lica | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj mjesta uzorkovanja na fizikalna i mehanička svojstva koža punog prirodnog lica | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj mjesta uzorkovanja na fizikalna i mehanička svojstva koža punog prirodnog lica | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj mjesta uzorkovanja na fizikalna i mehanička svojstva koža punog prirodnog lica | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj mjesta uzorkovanja na fizikalna i mehanička svojstva koža punog prirodnog lica | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj mjesta uzorkovanja na fizikalna i mehanička svojstva koža punog prirodnog lica | Hrvatsko društvo kožara i obućara