Autori: Budimir Mijović, Josip Jelić-doktorand, Petra Brać-student

Ključne riječi: sportska obuća, biomehanika, udarna izolacija

Sažetak:

Sportska obuća pored estetskih mora zadovoljiti i niz funkcionalnih zahtjeva (komfor, vibro-udarna izolacija, termičko-difuzijska zaštita). Konstrukcija pojedinih tipova sportske obuće mora izdržati intenzivna dinamička opterećenja, pa se stoga u konstruiranju sportske obuće daje prioritet zadovoljenju kriterija udarne i vibracijske izolacije. Nove tehnike injekcijskog prešanja donjišta omogućile su realizaciju niza novih konstruktivnih rješenja donjišta.

https://doi.org/10.34187/ko.69.2.3

Objavljeno: 21.8.2021.

Vol. 69 No. 2 (2020)

Koža & Obuća 2/2020

Koža i Obuća br.2-20

Udarna izolacija kao kriterij dizajna obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Udarna izolacija kao kriterij dizajna obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Udarna izolacija kao kriterij dizajna obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Udarna izolacija kao kriterij dizajna obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Udarna izolacija kao kriterij dizajna obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Udarna izolacija kao kriterij dizajna obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Udarna izolacija kao kriterij dizajna obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Udarna izolacija kao kriterij dizajna obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Udarna izolacija kao kriterij dizajna obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Udarna izolacija kao kriterij dizajna obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara