Autori: Zenun Skenderi, Snježana Firšt Rogale, Jadranka Akalović, Emilija Zdraveva

Ključne riječi: goveđa koža, kompozitni laminat, profesionalna obuća, toplinski otpor, permetest

Sažetak:

Istražen je toplinski otpor različitih goveđih koža (boks, velur, hidrofobirana napa, podstavna obućarska napa) i kompozitnih laminata (2-slojni laminat za izradu jezika obuće, 2-slojni laminat za izradu sara, 4-slojni laminat sa membranom za podstavu i 3-slojni laminat za podstavu) namijenjenih za izradu profesionalne obuće. Toplinski otpor je određen na uređaju PEMETEST. Toplinski otpor koža debljine 1,16 do 2,37 mm kreće se u granicama od 0,0813 do 0,0989 m2 C W-1. Toplinski otpor tekstilnih laminata, u prosjeku je niži od otpora prolazu topline koža, i iznosi 0,0701 do 0,0918 m2 C W-1.

https://doi.org/10.34187/ko.68.3.4

Objavljeno: 1.6.2020.

Vol. 68 No. 3 (2019)

Koža & Obuća 3/2019

Koža i Obuća br 3-2019

Toplinski otpor goveđe kože i kompozitnih laminata za profesionalnu obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Toplinski otpor goveđe kože i kompozitnih laminata za profesionalnu obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Toplinski otpor goveđe kože i kompozitnih laminata za profesionalnu obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Toplinski otpor goveđe kože i kompozitnih laminata za profesionalnu obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Toplinski otpor goveđe kože i kompozitnih laminata za profesionalnu obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Toplinski otpor goveđe kože i kompozitnih laminata za profesionalnu obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Toplinski otpor goveđe kože i kompozitnih laminata za profesionalnu obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Toplinski otpor goveđe kože i kompozitnih laminata za profesionalnu obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Toplinski otpor goveđe kože i kompozitnih laminata za profesionalnu obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Toplinski otpor goveđe kože i kompozitnih laminata za profesionalnu obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara