TOPLINSKA STABILNOST I PLINOVITI PRODUKTI RAZGRADNJE GOVEĐE KOŽE ZA IZRADU VATROGASNE ČIZME

Izvorni znanstveni rad

Autori: Sandra Flinčec Grgac, Franka Žuvela Bošnjak, Boris Valečić, Jadranka Akalović

Ključne riječi: goveđa koža, vatrogasna čizma, TG-IR analiza, otpornost na gorenje

Sažetak:

U radu su ispitana svojstva otpornosti na zapaljenje i širenje plamena dvaju uzoraka vatrootpornih goveđih koža te njihova otpornost na djelovanje topline uz praćenje plinovitih produkata koji se javljaju prilikom toplinske razgradnje. Uzorci su podvrgnuti termogravimetrijskoj analizi (TGA) uz praćenje plinovitih produkata razgradnje (TG-IR) tijekom dekompozicije. S obzirom na rezultate gorivosti zaključeno je da ispitivani uzorci glatke goveđe kože pokazuju zadovoljavajuću stabilnost na djelovanje plamena i topline, dok je perforirana brušena vatrootporna koža s umjetnim licem djelomično pougljenila i skupila se u području neposrednog dodira s plamenom. Oba uzorka pokazuju slično ponašanje tijekom TGA, no razlike su uočene prilikom analize plinovitih produkata razgradnje.

https://doi.org/10.34187/ko.68.1.2

Objavljeno: 10.1.2019.

Vol. 68 Br. 1 (2019)

Koža & Obuća 1/2019

 

Časopis Koža & Obuća 1/19

TOPLINSKA STABILNOST I PLINOVITI PRODUKTI RAZGRADNJE GOVEĐE KOŽE ZA IZRADU VATROGASNE ČIZME | Hrvatsko društvo kožara i obućara TOPLINSKA STABILNOST I PLINOVITI PRODUKTI RAZGRADNJE GOVEĐE KOŽE ZA IZRADU VATROGASNE ČIZME | Hrvatsko društvo kožara i obućara TOPLINSKA STABILNOST I PLINOVITI PRODUKTI RAZGRADNJE GOVEĐE KOŽE ZA IZRADU VATROGASNE ČIZME | Hrvatsko društvo kožara i obućara TOPLINSKA STABILNOST I PLINOVITI PRODUKTI RAZGRADNJE GOVEĐE KOŽE ZA IZRADU VATROGASNE ČIZME | Hrvatsko društvo kožara i obućara TOPLINSKA STABILNOST I PLINOVITI PRODUKTI RAZGRADNJE GOVEĐE KOŽE ZA IZRADU VATROGASNE ČIZME | Hrvatsko društvo kožara i obućara TOPLINSKA STABILNOST I PLINOVITI PRODUKTI RAZGRADNJE GOVEĐE KOŽE ZA IZRADU VATROGASNE ČIZME | Hrvatsko društvo kožara i obućara TOPLINSKA STABILNOST I PLINOVITI PRODUKTI RAZGRADNJE GOVEĐE KOŽE ZA IZRADU VATROGASNE ČIZME | Hrvatsko društvo kožara i obućara TOPLINSKA STABILNOST I PLINOVITI PRODUKTI RAZGRADNJE GOVEĐE KOŽE ZA IZRADU VATROGASNE ČIZME | Hrvatsko društvo kožara i obućara TOPLINSKA STABILNOST I PLINOVITI PRODUKTI RAZGRADNJE GOVEĐE KOŽE ZA IZRADU VATROGASNE ČIZME | Hrvatsko društvo kožara i obućara TOPLINSKA STABILNOST I PLINOVITI PRODUKTI RAZGRADNJE GOVEĐE KOŽE ZA IZRADU VATROGASNE ČIZME | Hrvatsko društvo kožara i obućara