Autori: Franka Žuvela Bošnjak, Sandra Flinčec Grgac

Ključne riječi: koža; štavna sredstva; zeoliti; FT-IR spektroskopija; termogravimetrijska analiza; fizikalno – mehanička svojstva

Sažetak:

Proces štavljenja ima najvažniju ulogu u postizanju trajnosti kože, čemu pridonosi umrežavanje stabilizirajući trostruku spiralnu strukturu kolagena. Čvrstoća nastalih veza ovisi o vrsti sredstva za štavljenje. Zbog dobrih svojstava kože nakon štavljenja, kao i same učinkovitosti, danas se najčešće koriste mineralna štavna sredstva. Međutim, zbog ekoloških aspekata vegatabilno štavljenje još uvijek je značajno prisutno. Mehanizam stabilizacije vegetabilnih štavnih sredstava temelji se na vodikovim vezama između polifenola i kolagena. Posljednjih godina sintetski zeoliti korišteni su u predštavnom procesu proizvodnje “wet-white” koža bez kroma, pokazujući bolja svojstva od drugih metoda “wet-white” predštave. Proces nadoštave omogućuje proizvodnju kože različitih karakteristika i svojstava. Štavna svojstva sintetskih zeolita i njihova učinkovitost u iscrpljivanju kroma iz štavne kupelji već su istraživana. Kombinirana uporaba zeolita i kroma rezultira većim iscrpljenjem kupelji i višim temperaturama skupljanja u kraćem vremenu, nego kod konvencionalnog procesa kromnog štavljenja. U ovom radu istražena je mogućnost štavljenja goveđe kože primjenom vegetabilne štave uz dodatak zeolita. Analiza fizikalno-kemijskih svojstava uzoraka izvedena je pomoću Fourierove transformacijske infracrvene spektroskopije (FT-IR). Uzorci su podvrgnuti termogravimetrijskoj analizi (TGA) s ciljem praćenja toplinske stabilnosti tako štavljenog uzorka goveđe kože. Također su na tako pripremljenim uzorcima provedena ispitivanje otpornosti na savijanje metodom fleksometra prema HRN EN ISO 5402-1:2017, propusnost vodene pare prema HRN EN ISO 14268:2012 te je utvrđena rastezljivost uzoraka i čvrstoća površine uzoraka prema HRN EN ISO 3379:2015.

https://doi.org/10.34187/ko.72.1.5

Objavljeno: 4.5.2023.

VOL.72 BROJ 1/23

Koža & Obuća 1/23

KiO VOL.72 BROJ 1/23

Strukturna i toplinska svojstva vegetabilno štavljene kože uz dodatak zeolita | Hrvatsko društvo kožara i obućara Strukturna i toplinska svojstva vegetabilno štavljene kože uz dodatak zeolita | Hrvatsko društvo kožara i obućara Strukturna i toplinska svojstva vegetabilno štavljene kože uz dodatak zeolita | Hrvatsko društvo kožara i obućara Strukturna i toplinska svojstva vegetabilno štavljene kože uz dodatak zeolita | Hrvatsko društvo kožara i obućara Strukturna i toplinska svojstva vegetabilno štavljene kože uz dodatak zeolita | Hrvatsko društvo kožara i obućara Strukturna i toplinska svojstva vegetabilno štavljene kože uz dodatak zeolita | Hrvatsko društvo kožara i obućara Strukturna i toplinska svojstva vegetabilno štavljene kože uz dodatak zeolita | Hrvatsko društvo kožara i obućara Strukturna i toplinska svojstva vegetabilno štavljene kože uz dodatak zeolita | Hrvatsko društvo kožara i obućara Strukturna i toplinska svojstva vegetabilno štavljene kože uz dodatak zeolita | Hrvatsko društvo kožara i obućara Strukturna i toplinska svojstva vegetabilno štavljene kože uz dodatak zeolita | Hrvatsko društvo kožara i obućara