Propusnost vodene pare goveđe kože za izradu profesionalne obuće

Izvorni znanstveni rad

Autori: Jadranka Akalović, Zenun Skenderi, Snježana Firšt Rogale, Emilija Zdraveva

Ključne riječi: goveđa koža, propusnost vodene pare, permetest, profesionalna obuća

Sažetak:

U radu su ispitana svojstva propusnosti vodene pare uzoraka goveđih koža namijenjenih izradi profesionalne obuće kroz primjenu različitih metoda mjerenjem otpora propusnosti vodene pare te propusnosti vodene pare. Otpor prolazu vodene pare određen je primjenom aparata Permetesta, dok je propusnost vodene pare određena metodom prema normi HRN EN ISO 20344:2012. Uzorci goveđeg boksa i nape koji su sirovinski jednaki, tehnološki vrlo slično obrađeni (hidrofobirani, kombinirano štavljeni i obrađeni poliuretanskom dovršnom obradom lica), imaju razmjerno najveći otpor prolazu vodene pare. Rezultati pokazuju da kod istovrsnih obrada uzorak velura manje debljine ima manji otpor prolazu vodene pare u odnosu prema uzorku velura veće debljine. Propusnost vodene pare umnogome je ovisna o obradi lica ispitivane kože. Uzorci velura imaju visoke vrijednosti propusnosti vodene pare u odnosu prema uzorcima boksa i nape, neovisno o debljini i obradi što se može povezati s propusnom strukturom njihova brušenog lica.

Objavljeno: 31.12.2018.

Vol. 67 No. 4 (2018)

Koža & Obuća 4/2018

Časopis Koža & Obuća broj 4/2018

Propusnost vodene pare goveđe kože za izradu profesionalne obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Propusnost vodene pare goveđe kože za izradu profesionalne obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Propusnost vodene pare goveđe kože za izradu profesionalne obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Propusnost vodene pare goveđe kože za izradu profesionalne obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Propusnost vodene pare goveđe kože za izradu profesionalne obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Propusnost vodene pare goveđe kože za izradu profesionalne obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Propusnost vodene pare goveđe kože za izradu profesionalne obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Propusnost vodene pare goveđe kože za izradu profesionalne obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Propusnost vodene pare goveđe kože za izradu profesionalne obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara Propusnost vodene pare goveđe kože za izradu profesionalne obuće | Hrvatsko društvo kožara i obućara