Autori: Ivona Rajić, Emi Govorčin Bajsić, Tamara Holjevac Grgurić

Ključne riječi: potplat, poliuretanski elastomeri, DSC, DMA, vlačna svojstva

Sažetak:

Dobra obuća trebala bi biti udobna, dugotrajna i primjerena svrsi, a poliuretani (PU) su upravo materijali koji omogućuju dizajnerima da ispune sve ove ciljeve. Poliuretani se u industriji obuće koriste za izradu uložaka i potplata za cipele. Postoje dva tipa PU potplata na osnovi polietera i poliestera. PU potplati na osnovi polietera imaju visoku otpornost na hidrolizu i nisku otpornost na ulje dok PU potplati na osnovi poliestera imaju nisku otpornost na hidrolizu i visoku otpornost na ulje. U ovom radu istražena su toplinska i mehanička svojstva PU elastomera s polieter i poliester poliolom uz različite udjele tvrdog segmenta. Poliuretanski elastomeri priređeni su pretpolimernim postupkom. DSC tehnikom dobivena je djelomična kristalna struktura PU elastomera. Veću kristalnost imaju PU elastomeri s eterskim tipom poliola. Rezultati dobiveni DMA mjerenjem pokazuju da se staklište mekog segmenta povisuje i relaksacijski maksimum se proširuje povećanjem udjela tvrdog segmenta u PU elastomerima na osnovi esterskog tipa poliola uslijed interakcija između uretanske skupine i karbonilne skupine iz poliestera. Mehanička ispitivanja pokazuju porast prekidne čvrstoće s povećanjem udjela tvrdog segmenta.

https://doi.org/10.34187/ko.69.1.1

Objavljeno: 20.4.2021.

Vol. 69 No. 1 (2020)

Koža & Obuća 1/2020

Koža & Obuća br 1-2019 2

Primjena poliuretana u izradi potplata za cipele | Hrvatsko društvo kožara i obućara Primjena poliuretana u izradi potplata za cipele | Hrvatsko društvo kožara i obućara Primjena poliuretana u izradi potplata za cipele | Hrvatsko društvo kožara i obućara Primjena poliuretana u izradi potplata za cipele | Hrvatsko društvo kožara i obućara Primjena poliuretana u izradi potplata za cipele | Hrvatsko društvo kožara i obućara Primjena poliuretana u izradi potplata za cipele | Hrvatsko društvo kožara i obućara Primjena poliuretana u izradi potplata za cipele | Hrvatsko društvo kožara i obućara Primjena poliuretana u izradi potplata za cipele | Hrvatsko društvo kožara i obućara Primjena poliuretana u izradi potplata za cipele | Hrvatsko društvo kožara i obućara Primjena poliuretana u izradi potplata za cipele | Hrvatsko društvo kožara i obućara