PRIMJENA PIEZOELEKTRIČNOG UV LED INKJET TISKA NA POLUPRERAĐENOJ GOVEĐOJ KOŽI

Stručni rad

Autori: Kristina Rusak, mag. ing. techn. text. Jadranka Akalović, dipl. ing., pred. dr. sc. Antoneta Tomljenović, izv. prof.

Ključne riječi:

Sažetak:

Objavljeno: 1. lipnja 2015.

Stranice: 21-23

Vol. 64 No. 2 (2015)

Koža & Obuća 2/2015

 

PRIMJENA PIEZOELEKTRIČNOG UV LED INKJET TISKA NA POLUPRERAĐENOJ GOVEĐOJ KOŽI | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA PIEZOELEKTRIČNOG UV LED INKJET TISKA NA POLUPRERAĐENOJ GOVEĐOJ KOŽI | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA PIEZOELEKTRIČNOG UV LED INKJET TISKA NA POLUPRERAĐENOJ GOVEĐOJ KOŽI | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA PIEZOELEKTRIČNOG UV LED INKJET TISKA NA POLUPRERAĐENOJ GOVEĐOJ KOŽI | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA PIEZOELEKTRIČNOG UV LED INKJET TISKA NA POLUPRERAĐENOJ GOVEĐOJ KOŽI | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA PIEZOELEKTRIČNOG UV LED INKJET TISKA NA POLUPRERAĐENOJ GOVEĐOJ KOŽI | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA PIEZOELEKTRIČNOG UV LED INKJET TISKA NA POLUPRERAĐENOJ GOVEĐOJ KOŽI | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA PIEZOELEKTRIČNOG UV LED INKJET TISKA NA POLUPRERAĐENOJ GOVEĐOJ KOŽI | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA PIEZOELEKTRIČNOG UV LED INKJET TISKA NA POLUPRERAĐENOJ GOVEĐOJ KOŽI | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA PIEZOELEKTRIČNOG UV LED INKJET TISKA NA POLUPRERAĐENOJ GOVEĐOJ KOŽI | Hrvatsko društvo kožara i obućara