PRIMJENA 3D PRINTERA U PROIZVODNJI MODNE OBUĆE

Stručni rad

Autori: dr. sc. Budimir Mijović prof.

Ključne riječi:

Sažetak:

Objavljeno: 1. prosinca 2015.

Stranice: 22-24

Vol. 64 No. 4 (2015)

Koža & Obuća 4/2015

PRIMJENA 3D PRINTERA U PROIZVODNJI MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA 3D PRINTERA U PROIZVODNJI MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA 3D PRINTERA U PROIZVODNJI MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA 3D PRINTERA U PROIZVODNJI MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA 3D PRINTERA U PROIZVODNJI MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA 3D PRINTERA U PROIZVODNJI MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA 3D PRINTERA U PROIZVODNJI MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA 3D PRINTERA U PROIZVODNJI MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA 3D PRINTERA U PROIZVODNJI MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara PRIMJENA 3D PRINTERA U PROIZVODNJI MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara