Autori: Maneesh Kumar Mishra, Pascal Bruniaux, Guillaume Tartare and Christine Campagne

Ključne riječi: 3D grafički proces, 3D model uloška, morfologija stopala, antropometrija stopala, prilagođen uložak

Sažetak:

Potrebe u području ortopedskih uložaka postaju sve važnije. Medicinska svrha ovih plantarnih proteza često je ispravljanje držanja ili biomehaničke neravnoteže koji imaju tendenciju da uzrokuju bol u raznim dijelovima tijela, ovisno o patologiji pacijenta. To se događa zbog povećanja broja ljudi s visokim tlakom ili onih koji imaju problema s dijabetesom ili drugim bolestima. No, cijena tih proizvoda može varirati. Bez obzira za što je terapijski proizvod bio predviđen, ekonomski model nije prilagođen za socijalno osiguranje. Za poboljšanje kvalitete proizvoda potreban je nov kreativan proces. Ovaj rad je nastavak prethodnih radova. Proces koji se koristio za otkrivanje antropometrijskih točaka na stopalu uključen je u proces izrade prilagođenih uložaka. Kombinacijom tehnike koja izdvaja otisak stopala, uz specifičan postupak koji koristi obris (siluetu) za stvaranje 2D oblika uloška i upotrebljava 3D oblik standardnog kalupa cipele stvorili smo 3D oblik uloška koji je prilagođen stopalu.

https://doi.org/10.34187/ko.68.3.1

Objavljeno: 1.6.2020.

Vol. 68 Br. 3 (2019)

Koža & Obuća 3/2019

Koža i Obuća br 3-2019

Prilagođeni uložak – dio 2 – 2d-3D grafički proces | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prilagođeni uložak – dio 2 – 2d-3D grafički proces | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prilagođeni uložak – dio 2 – 2d-3D grafički proces | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prilagođeni uložak – dio 2 – 2d-3D grafički proces | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prilagođeni uložak – dio 2 – 2d-3D grafički proces | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prilagođeni uložak – dio 2 – 2d-3D grafički proces | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prilagođeni uložak – dio 2 – 2d-3D grafički proces | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prilagođeni uložak – dio 2 – 2d-3D grafički proces | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prilagođeni uložak – dio 2 – 2d-3D grafički proces | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prilagođeni uložak – dio 2 – 2d-3D grafički proces | Hrvatsko društvo kožara i obućara