Prijava rukopisa

Autori rukopisa pripremljeni u skladu s Uputama za autore, Izjavom o otvorenom pristupu, Recenzentskim postupkom i Izjavom o etici objavljivanja, pozivaju na prijavu rukopisa putem sljedeće e-mail adrese: [email protected]. Obrada i objava članaka se ne naplaćuje.

Prijava rukopisa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prijava rukopisa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prijava rukopisa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prijava rukopisa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prijava rukopisa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prijava rukopisa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prijava rukopisa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prijava rukopisa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prijava rukopisa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Prijava rukopisa | Hrvatsko društvo kožara i obućara