Autori: Jagoda Divić

Ključne riječi: koža, kožarsko-prerađivačka industrija, obuća, pregled

Sažetak:

Dan je pregled osnovnih statističkih pokazatelja kožarsko-prerađivačke industrije za period 2008-2019. te za razdoblje prvih 8 mjeseci 2020. god. Kožarsko-prerađivačka industrija radno je intenzivna i izvozno usmjerena industrija koja zapošljava oko 10.000 ljudi. Uspoređujući statističke pokazatelje zadnjih 10 godina, prema broju zaposlenih i ukupnom prihodu, uočeno je da je ova industrijska grana imala najbolje financijske pokazatelje 2015. godine, nakon toga bilježi uglavnom pad do 2019. god. Industrijska proizvodnja je zbog pandemije korona virusa Covid-19 u prvih 8 mjeseci 2020. ukupno pala za 4,7 %, prerađivačka ukupno za 5,4 %, dok je kožarsko-pređivačka industrijala pala 3 puta više tj. za 15,6 % u odnosu na isto razdoblje 2019. god. Neto prosječna plaća u 2019. god. je u odnosu na 2015. porasla za 28,1 %, dok u 2019. u odnosu na ukupno prerađivačku industriju zaostaje god. za 26,0 %. Postoji nedostatak radne snage, posebno stručno obrazovane, zbog prirodnog odljeva odnosno odlaska u mirovinu starijih zaposlenika te slabije motivacije mlađih ljudi koji poslove traže u nekim bolje plaćenim industrijama ili pak u inozemstvu.

https://doi.org/10.34187/ko.69.1.6

Objavljeno: 20.4.2021.

Vol. 69 No. 1 (2020)

Koža & Obuća 1/2020

Koža & Obuća br 1-2019 2

Pregled stanja kožarsko-prerađivačke industrije za razdoblje 2008. – 2019. i u vrijeme pandemije zbog korona virusa COVID-19 u 2020. | Hrvatsko društvo kožara i obućara Pregled stanja kožarsko-prerađivačke industrije za razdoblje 2008. – 2019. i u vrijeme pandemije zbog korona virusa COVID-19 u 2020. | Hrvatsko društvo kožara i obućara Pregled stanja kožarsko-prerađivačke industrije za razdoblje 2008. – 2019. i u vrijeme pandemije zbog korona virusa COVID-19 u 2020. | Hrvatsko društvo kožara i obućara Pregled stanja kožarsko-prerađivačke industrije za razdoblje 2008. – 2019. i u vrijeme pandemije zbog korona virusa COVID-19 u 2020. | Hrvatsko društvo kožara i obućara Pregled stanja kožarsko-prerađivačke industrije za razdoblje 2008. – 2019. i u vrijeme pandemije zbog korona virusa COVID-19 u 2020. | Hrvatsko društvo kožara i obućara Pregled stanja kožarsko-prerađivačke industrije za razdoblje 2008. – 2019. i u vrijeme pandemije zbog korona virusa COVID-19 u 2020. | Hrvatsko društvo kožara i obućara Pregled stanja kožarsko-prerađivačke industrije za razdoblje 2008. – 2019. i u vrijeme pandemije zbog korona virusa COVID-19 u 2020. | Hrvatsko društvo kožara i obućara Pregled stanja kožarsko-prerađivačke industrije za razdoblje 2008. – 2019. i u vrijeme pandemije zbog korona virusa COVID-19 u 2020. | Hrvatsko društvo kožara i obućara Pregled stanja kožarsko-prerađivačke industrije za razdoblje 2008. – 2019. i u vrijeme pandemije zbog korona virusa COVID-19 u 2020. | Hrvatsko društvo kožara i obućara Pregled stanja kožarsko-prerađivačke industrije za razdoblje 2008. – 2019. i u vrijeme pandemije zbog korona virusa COVID-19 u 2020. | Hrvatsko društvo kožara i obućara