OVISNOST SILE RAZDVAJANJA GORNJIŠTA OD POTPLATA O VRSTI LJEPILA I TEHNOLOGIJI SPAJANJA

Stručni rad

Autori: Emica Vinko, Jadranka Akalović, Sanja Zorić

Ključne riječi:

Sažetak:

Objavljeno: 1. ožujka 2016.

Stranice: 16-19

Vol. 65 No. 1 (2016)

Koža & Obuća 1/2016

OVISNOST SILE RAZDVAJANJA GORNJIŠTA OD POTPLATA O VRSTI LJEPILA I TEHNOLOGIJI SPAJANJA | Hrvatsko društvo kožara i obućara OVISNOST SILE RAZDVAJANJA GORNJIŠTA OD POTPLATA O VRSTI LJEPILA I TEHNOLOGIJI SPAJANJA | Hrvatsko društvo kožara i obućara OVISNOST SILE RAZDVAJANJA GORNJIŠTA OD POTPLATA O VRSTI LJEPILA I TEHNOLOGIJI SPAJANJA | Hrvatsko društvo kožara i obućara OVISNOST SILE RAZDVAJANJA GORNJIŠTA OD POTPLATA O VRSTI LJEPILA I TEHNOLOGIJI SPAJANJA | Hrvatsko društvo kožara i obućara OVISNOST SILE RAZDVAJANJA GORNJIŠTA OD POTPLATA O VRSTI LJEPILA I TEHNOLOGIJI SPAJANJA | Hrvatsko društvo kožara i obućara OVISNOST SILE RAZDVAJANJA GORNJIŠTA OD POTPLATA O VRSTI LJEPILA I TEHNOLOGIJI SPAJANJA | Hrvatsko društvo kožara i obućara OVISNOST SILE RAZDVAJANJA GORNJIŠTA OD POTPLATA O VRSTI LJEPILA I TEHNOLOGIJI SPAJANJA | Hrvatsko društvo kožara i obućara OVISNOST SILE RAZDVAJANJA GORNJIŠTA OD POTPLATA O VRSTI LJEPILA I TEHNOLOGIJI SPAJANJA | Hrvatsko društvo kožara i obućara OVISNOST SILE RAZDVAJANJA GORNJIŠTA OD POTPLATA O VRSTI LJEPILA I TEHNOLOGIJI SPAJANJA | Hrvatsko društvo kožara i obućara OVISNOST SILE RAZDVAJANJA GORNJIŠTA OD POTPLATA O VRSTI LJEPILA I TEHNOLOGIJI SPAJANJA | Hrvatsko društvo kožara i obućara