Autori: Beti Rogina-Car, Zenun Skenderi, Zlatko Vrljičak

Ključne riječi: čarapa, viskoza, PA, otpor prolazu topline, termalno stopalo

Sažetak:

Projektirane su i izrađene muške čarape iz viskoznih vlakana, veličine 42 na čaraparskom automatu promjera cilindra 95 mm (3 3/4 inča) koji plete sa 108 igala. Čarape su izrađivane u višestruko platirnom desno-lijevom prepletu s viskoznom pređom finoće 20 tex, filamentnom PA 6.6 pređom finoće 156 i 220 dtex i pamučnom pređom finoće 25 tex. U okrajak čarape upletena je elastanska nit. Određena je masa, debljina čarapa te je mjerena visina tijela čarape, duljina stopala čarape te polovica opsega tijela i polovica opsega stopala čarape. Određena su termofiziološka svojstva čarapa mjerenjem otpora prolazu topline na termalnom stopalu. Struktura čarapa, kod jednakih uvjeta pletenja i veza čarapa, ovisi o broju pređa, tipu pređa, vrsti sirovine (viskozna, pamučna, PA) te finoći pređa. Finije pređe daju veće istezanje u dijelu tijela čarape u smjeru nizova. Najveći otpor prolazu topline imaju čarape izrađene iz viskoznih pređa uz dodatak grublje pamučne pređe i grublje PA 6.6 pređe, dok najmanji otpor imaju čarape iz viskoznih pređa uz dodatak samo PA 6.6 pređe.

https://doi.org/10.34187/ko.68.3.2

Objavljeno: 1.6.2020.

Vol. 68 Br. 3 (2019)

Koža & Obuća 3/2019

Koža i Obuća br 3-2019

Otpor prolazu topline kratkih čarapa iz viskoznih pređa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Otpor prolazu topline kratkih čarapa iz viskoznih pređa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Otpor prolazu topline kratkih čarapa iz viskoznih pređa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Otpor prolazu topline kratkih čarapa iz viskoznih pređa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Otpor prolazu topline kratkih čarapa iz viskoznih pređa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Otpor prolazu topline kratkih čarapa iz viskoznih pređa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Otpor prolazu topline kratkih čarapa iz viskoznih pređa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Otpor prolazu topline kratkih čarapa iz viskoznih pređa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Otpor prolazu topline kratkih čarapa iz viskoznih pređa | Hrvatsko društvo kožara i obućara Otpor prolazu topline kratkih čarapa iz viskoznih pređa | Hrvatsko društvo kožara i obućara