Ocjena sklonosti pilingu pletiva kratkih čarapa izrađenih od celuloznih vlakana

Izvorni znanstveni rad

Autori: Antoneta Tomljenović, Juro Živičnjak, Zvonimir Osičan

Ključne riječi: kratke čarape, pletivo, tip pređe, celulozna vlakna, sklonost površinskom pilingu, ispitivanje tekstila

Sažetak:

U radu je ispitana sklonost površinskoj tvorbi pilinga pletiva dvije skupine kratkih čarapa pletenih jednonitnim pređama izrađenih postupkom prstenastog, rotorskog i aerodinamičkog predenja iz viskoznih i liocelnih vlakana u potpunom platiranju poliamidnom multifilamentnom pređom različite finoće, a u usporedbi s čarapama pletenim istovrsnim pamučnim pređama izrađenih postupkom prstenastog predenja uz uplitanje poliamidne pređe. Sa svrhom praćenja utjecaja tipa primijenjene pređe na sklonost pilingu pletiva kratkih čarapa iz nedovoljno istraženih umjetnih celuloznih vlakana, primijenjen je preinačeni postupak ispitivanja primjenom habalice prema Martindale-u uz uzorkovanje pletiva iz tijela čarape te provedbu ispitivanja prije i nakon pet uzastopnih ciklusa simulirane kućanske njege (pranja i sušenja).

https://doi.org/10.34187/ko.70.1-2.2

Objavljeno: 15.9.2022.

Vol. 70 No. 1-2 (2021)

Koža & Obuća 1-2/2021

Koža & obuća 1-2/2021

Ocjena sklonosti pilingu pletiva kratkih čarapa izrađenih od celuloznih vlakana | Hrvatsko društvo kožara i obućara Ocjena sklonosti pilingu pletiva kratkih čarapa izrađenih od celuloznih vlakana | Hrvatsko društvo kožara i obućara Ocjena sklonosti pilingu pletiva kratkih čarapa izrađenih od celuloznih vlakana | Hrvatsko društvo kožara i obućara Ocjena sklonosti pilingu pletiva kratkih čarapa izrađenih od celuloznih vlakana | Hrvatsko društvo kožara i obućara Ocjena sklonosti pilingu pletiva kratkih čarapa izrađenih od celuloznih vlakana | Hrvatsko društvo kožara i obućara Ocjena sklonosti pilingu pletiva kratkih čarapa izrađenih od celuloznih vlakana | Hrvatsko društvo kožara i obućara Ocjena sklonosti pilingu pletiva kratkih čarapa izrađenih od celuloznih vlakana | Hrvatsko društvo kožara i obućara Ocjena sklonosti pilingu pletiva kratkih čarapa izrađenih od celuloznih vlakana | Hrvatsko društvo kožara i obućara Ocjena sklonosti pilingu pletiva kratkih čarapa izrađenih od celuloznih vlakana | Hrvatsko društvo kožara i obućara Ocjena sklonosti pilingu pletiva kratkih čarapa izrađenih od celuloznih vlakana | Hrvatsko društvo kožara i obućara