O nama

HDKO-Hrvatsko društvo kožara i obućara dragovoljna je strukovna udruga poslovno sposobnih državljanja Republike Hrvatske i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Član Društva može biti i stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozem¬stvu (strana pravna osoba), Društvo djeluje na čitavom području Republike Hrvatske. Djelovanje Društva je javno. Javnost rada se provodi obavještavanjem članstva i zainteresiranih medija. Društvo je osnovano 1952. u Zagrebu.

Ciljevi su:

  • okupljanje svih djelatnika i stručnjaka kožarsko-prerađivačke grane sa svrhom pokretanja inicijative za razvijanje stručnog i stvaralačkog poticanja za poboljšanje organizacije rada i tehnoloških procesa u proizvodnji kože, krzna, obuće i kožne galanterije.
  • okupljanje svih djelatnika i stručnjaka za marketinške aktivnosti od interesa za granu.

Ističemo četiri najznačajnija područja na kojima Društvo trenutačno djeluje. To su:

  1. Časopis KOŽA&OBUĆA
  2. Web portal
  3. Pomoć u obrazovanju kadrova za našu granu
  4. Suradnja i stalno održavanje međusobnih kontakata članica Društva i državnih institucija i ustanova

Časopis KOŽA & OBUĆA stekao je primjerenu afirmaciju na području informiranja naših čitatelja o svim najvažnijim događanjima vezanim za našu djelatnost i postao priznat na ovim područjima kao najbolja tiskovina za tu problematiku. Kao informativno-instruktivni časopis, a pomalo i modni, pruža mogućnost, prvenstveno našim članicama, plasiranje svih najznačajnijnijih podataka o vlastitoj proizvodnji, asortimanu i ponudi tržištu svojih proizvoda (oglasi, reportaže).Stavljanjem kompletnog časopisa na naš portal, kao i online izdanje, znatno se povećao broj čitatelja što može donjeti još veće koristi oglašivačima.

WEB PORTAL izmjenjen i suvremen pruža široke mogućnosti svim članicama i stručnjacima trenutačni prikaz svojih djelatnosi i proizvoda, odnosno prikaz stručnih tema iz naše grane. Također tekuće domaće i svjetske ktualnosti iz naše djelatnosti.

HDKO dobro surađuje sa Tekstilno-tehnološkim fakultetom u Zagrebu i aktivno se uključio u pomoć oko organizacije studija putem obavještavanja proizvodnih tvrtki o mogućnostima studija. Uloga Društva je posebno značajna u nastavnom centru Varaždin Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je omogućen, osim redovitog i stručni studij uz rad “Dizajn i tehnologija obuće”.

Ova suradnja je potrebna zbog ostvarivanja razmjene informacija bitnih za postizanje uspješnosti na tržištu, primjene aktualnih promjena u gospodarstvu ,prilagođavanja i pripreme za ulazak u EU. Ovdje ubrajamo i stalnu aktivnost na stvaranju baze statističkih podataka i adresara.

Uprava

Sanja Ercegović Ražić

Predsjednica

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Jadranka Akalović

Dopredsjednica

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Franka Žuvela Bošnjak

Tajnica

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Ivana Hajduković

Član

Borovo d.d., Vukovar

Danijela Pustahija Musulin

Član

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Nadzorni odbor

Kristina Maršić

Predsjednica

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Snježana Dominić

Član

Zenun Skenderi

Član

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Odbori društva

HDKO ima trenutačno četiri aktivna odbora, putem kojih Društvo djeluje u dogovoru i suradnji sa svojim članicama.

Odbor za razvoj i tehnologiju


Predsjednik:

Darko Ujević – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet


Članovi:

Branka Vojnović – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Suzana Mihanović – Psunj Tvornica kože d.o.o.

Kristina Plišo Rubić – Jelen d.d. Čakovec

Jasna Lozančić – Borovo d.d., Vukovar

Marina Orešković Fumić – Bauerfeind

Petra Ivaštanin – Koko, obrt za proizvodnju i usluge

Jagoda Divić – HGK


Ostali eventualni sudionici pozivaju se na sastanak prema potrebi

Odbor za kadrove


Predsjednica:

Suzana Kutnjak Mravlinčić – Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet


Članovi:

Marija Čališ – Škola za modu i dizajn

Zlatko Rabik – Zlatna nit d.o.o. Slatina


Ostali eventualni sudionici pozivaju se na sastanak prema potrebi

Odbor za marketing i WEB


Predsjednica:

Maja Stracenski Kalauz – Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet


Članovi:

Emili Ema Sedlar – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet


Ostali eventualni sudionici pozivaju se na sastanak prema potrebi

O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara