O nama

HDKO-Hrvatsko društvo kožara i obućara dragovoljna je strukovna udruga poslovno sposobnih državljanja Republike Hrvatske i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Član Društva može biti i stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozem¬stvu (strana pravna osoba), Društvo djeluje na čitavom području Republike Hrvatske. Djelovanje Društva je javno. Javnost rada se provodi obavještavanjem članstva i zainteresiranih medija. Društvo je osnovano 1952. u Zagrebu.

Ciljevi su:

  • okupljanje svih djelatnika i stručnjaka kožarsko-prerađivačke grane sa svrhom pokretanja inicijative za razvijanje stručnog i stvaralačkog poticanja za poboljšanje organizacije rada i tehnoloških procesa u proizvodnji kože, krzna, obuće i kožne galanterije.
  • okupljanje svih djelatnika i stručnjaka za marketinške aktivnosti od interesa za granu.

Ističemo četiri najznačajnija područja na kojima Društvo trenutačno djeluje. To su:

  1. Časopis KOŽA&OBUĆA
  2. Web portal
  3. Pomoć u obrazovanju kadrova za našu granu
  4. Suradnja i stalno održavanje međusobnih kontakata članica Društva i državnih institucija i ustanova

Časopis KOŽA & OBUĆA stekao je primjerenu afirmaciju na području informiranja naših čitatelja o svim najvažnijim događanjima vezanim za našu djelatnost i postao priznat na ovim područjima kao najbolja tiskovina za tu problematiku. Kao informativno-instruktivni časopis, a pomalo i modni, pruža mogućnost, prvenstveno našim članicama, plasiranje svih najznačajnijnijih podataka o vlastitoj proizvodnji, asortimanu i ponudi tržištu svojih proizvoda (oglasi, reportaže).Stavljanjem kompletnog časopisa na naš portal, kao i online izdanje, znatno se povećao broj čitatelja što može donjeti još veće koristi oglašivačima.

WEB PORTAL izmjenjen i suvremen pruža široke mogućnosti svim članicama i stručnjacima trenutačni prikaz svojih djelatnosi i proizvoda, odnosno prikaz stručnih tema iz naše grane. Također tekuće domaće i svjetske ktualnosti iz naše djelatnosti.

HDKO dobro surađuje sa Tekstilno-tehnološkim fakultetom u Zagrebu i aktivno se uključio u pomoć oko organizacije studija putem obavještavanja proizvodnih tvrtki o mogućnostima studija. Uloga Društva je posebno značajna u nastavnom centru Varaždin Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je omogućen, osim redovitog i stručni studij uz rad “Dizajn i tehnologija obuće”.

Ova suradnja je potrebna zbog ostvarivanja razmjene informacija bitnih za postizanje uspješnosti na tržištu, primjene aktualnih promjena u gospodarstvu ,prilagođavanja i pripreme za ulazak u EU. Ovdje ubrajamo i stalnu aktivnost na stvaranju baze statističkih podataka i adresara.

Uprava

Jadranka Akalović

Predsjednica

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Zenun Skenderi

Tajnik

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Dubravko Rogale

Član

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Marija Čališ

Član

Škola za modu i dizajn, Zagreb

Ivana Hajduković

Član

Borovo d.d., Vukovar

Nadzorni odbor

Darko Puzek

Predsjednik

Benefit promet d.o.o., Karlovac

Snježana Dominić

Član

Meiso d.d., Goričan

Božidar Ledinko

Član

Galko d.o.o., Mali Vukovec

Odbori društva

HDKO ima trenutačno četiri aktivna odbora, putem kojih Društvo djeluje u dogovoru i suradnji sa svojim članicama.

Odbor za razvoj i tehnologiju


Predsjednik:

Darko Ujević – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet


Članovi:

Branka Vojnović – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Suzana Kutnjak – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Suzana Mihanović – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Jasna Lozančić – Borovo d.d., Vukovar

Emica Vinko – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Anita Zannotti Štulec – Postolarsko krojački i trgovački obrt ANITA, Zagreb

Miljenko Vuk – VUK LEATHER, Obrt za proizvodnju, Zagreb


Ostali eventualni sudionici pozivaju se na sastanak prema potrebi

Odbor za kadrove


Predsjednica:

Anica Hursa Šajatović – Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet


Članovi:

Zlatko Rabik – Zlatna nit d.o.o., Slatina

Miroslav Mikulćić – Jelen Professional d.o.o., Čakovec

Marija Čališ – Škola za modu i dizajn, Zagreb


Ostali eventualni sudionici pozivaju se na sastanak prema potrebi

Odbor za marketing i EU fondove


Predsjednica:

Alica Grilec – Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet


Članovi:

Rušnov MarijaBorovo d.d., Vukovar

Franjo Benjak – Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet


Ostali eventualni sudionici pozivaju se na sastanak prema potrebi

Odbor za web


Članovi:

Budimir Mijović – Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Zenun Skenderi – Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet


Ostali eventualni sudionici pozivaju se na sastanak prema potrebi

O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara O nama | Hrvatsko društvo kožara i obućara