NORMIZACIJA I ORGANIZACIJSKE POSTAVKE NA TRŽIŠTU MODNE OBUĆE

Pregledni rad

Autori: Darko Ujević, Bosiljka Šaravanja, Mirjana Ljubić

Ključne riječi:  normizacija, kvaliteta, organizacijske postavke, proizvodnja, obuća, žuta čizma

Sažetak:

U radu je dan pregled osnovnih postavki normizacije i važnosti njezina provođenja, kao i organizacijske postavke u proizvodnji obuće. Za razvoj hrvatske obućarske industrije nužna je uspostava sustava osiguranja kvalitete sukladno zahtjevima europskih normi uz jasno definiranje politike kvalitete kao elementarnog aspekta poslovne politike. Kakvoća je važan parametar uspješnosti proizvodnje i poslovanja, čijem su određenju pridonijele mnogobrojne egzaktne analize uspješnosti poslovanja mnogih poduzeća. Kao kategorija uspješnosti proizvodnog procesa vrlo je važno upravljanje kakvoćom koje predstavlja partnerstvo između proizvođača, dobavljača i potrošača. Na tržištu se smatra kako je uspješan onaj proizvod kod kojega je postignut optimalan odnos između kakvoće, vrste i obujma ponude i cijene. Nakon toga je dan osvrt na problematiku u obućarskoj industriji i smjernice prema njezinu rješavanju. Na kraju rada iznesen je pozitivan primjer pozicioniranja na tržištu žute čizme Timberland koja je uspjela osvojiti svjetsko tržište obuće.

Objavljeno: 31.12.2018.

Vol. 67 No. 3 (2018)

Stranice: 18 – 21

Koža & Obuća 3/2018

Časopis Koža i Obuća br. 3 2018 Vol. 67

NORMIZACIJA I ORGANIZACIJSKE POSTAVKE NA TRŽIŠTU MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara NORMIZACIJA I ORGANIZACIJSKE POSTAVKE NA TRŽIŠTU MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara NORMIZACIJA I ORGANIZACIJSKE POSTAVKE NA TRŽIŠTU MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara NORMIZACIJA I ORGANIZACIJSKE POSTAVKE NA TRŽIŠTU MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara NORMIZACIJA I ORGANIZACIJSKE POSTAVKE NA TRŽIŠTU MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara NORMIZACIJA I ORGANIZACIJSKE POSTAVKE NA TRŽIŠTU MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara NORMIZACIJA I ORGANIZACIJSKE POSTAVKE NA TRŽIŠTU MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara NORMIZACIJA I ORGANIZACIJSKE POSTAVKE NA TRŽIŠTU MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara NORMIZACIJA I ORGANIZACIJSKE POSTAVKE NA TRŽIŠTU MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara NORMIZACIJA I ORGANIZACIJSKE POSTAVKE NA TRŽIŠTU MODNE OBUĆE | Hrvatsko društvo kožara i obućara