Autori: Miroslav Mikulčić, Željko Knezić, Dubravko Rogale, Željko Penava

Ključne riječi: održavanje strojeva i opreme, strategije održavanja, metode održavanja

Sažetak:

Kvalitetno održavanje strojeva i opreme treba biti u funkciji pouzdanog odvijanja tehnološkog procesa, a koncipira se još u fazi izrade planova proizvodnje obuće, odjeće i tekstila. Zbog različitosti tehnoloških procesa proizvodnje obuće, odjeće i tekstila uočljive su razlike u metodici održavanja strojeva i opreme ovisno o vrsti tehnološkog procesa, ali i o načinu organiziranja tehničke pripreme proizvodnje kao i postupaka te strategija održavanja u okviru cijelog proizvodnog procesa. U radu su analizirani pristupi i strategije načina održavanja proizvodnih strojeva i opreme, proizvodnih linija, energetskih instalacija kao i pomoćne opreme nužne za ispravno odvijanje tehnoloških procesa. Obrađeni su aspekti i metodologija promptnog nesustavnog održavanja kao i strateškog preventivnog održavanja u poznatim hrvatskim tvornicama za proizvodnju tekstila, odjeće i obuće karakterističnih po višedesetljetnim proizvodnim uspjesima i uzoritim postupcima održavanja strojeva, opreme, proizvodnih linija i energetskih instalacija.

https://doi.org/10.34187/ko.68.4.7

Objavljeno: 1.12.2020.

Vol. 68 No. 4 (2019)

Koža & Obuća 4/2019

Koža & Obuća br. 4 - 2019.

Načini održavanja strojeva i opreme ovisno o vrstama procesa proizvodnje obuće, odjeće i tekstila | Hrvatsko društvo kožara i obućara Načini održavanja strojeva i opreme ovisno o vrstama procesa proizvodnje obuće, odjeće i tekstila | Hrvatsko društvo kožara i obućara Načini održavanja strojeva i opreme ovisno o vrstama procesa proizvodnje obuće, odjeće i tekstila | Hrvatsko društvo kožara i obućara Načini održavanja strojeva i opreme ovisno o vrstama procesa proizvodnje obuće, odjeće i tekstila | Hrvatsko društvo kožara i obućara Načini održavanja strojeva i opreme ovisno o vrstama procesa proizvodnje obuće, odjeće i tekstila | Hrvatsko društvo kožara i obućara Načini održavanja strojeva i opreme ovisno o vrstama procesa proizvodnje obuće, odjeće i tekstila | Hrvatsko društvo kožara i obućara Načini održavanja strojeva i opreme ovisno o vrstama procesa proizvodnje obuće, odjeće i tekstila | Hrvatsko društvo kožara i obućara Načini održavanja strojeva i opreme ovisno o vrstama procesa proizvodnje obuće, odjeće i tekstila | Hrvatsko društvo kožara i obućara Načini održavanja strojeva i opreme ovisno o vrstama procesa proizvodnje obuće, odjeće i tekstila | Hrvatsko društvo kožara i obućara Načini održavanja strojeva i opreme ovisno o vrstama procesa proizvodnje obuće, odjeće i tekstila | Hrvatsko društvo kožara i obućara