Autori: Salah-Eldien Omer

Ključne riječi: ojastučeni namještaj, koža, vrste, svojstva, ispitivanje

Sažetak:

Danas je, na međunarodnom tržištu, moguće pronaći mnoge vrste koža i koži sličnih materijala različitih specifikacija i razine kvalitete. Kako se u proizvodnji namještaja, a posebice ojastučenih sofa, stolaca i sličnih proizvoda, primjenjuju ljepilo i metalni spojevi, potrebno je za svaki proizvod odabrati odgovarajuće materijale. Pritom vrste koža, njihova kvaliteta, kao i pripadajuća cijena variraju. Da bi se osigurala kvaliteta gotovog proizvoda, nužno je precizno definirati čimbenike koji izravno utječu na trajnost kože ugrađene u namještaj. Stoga se ispitivanje odabranih koža uvijek preporuča.

https://doi.org/10.34187/ko.69.2.2

Objavljeno: 21.8.2021.

Vol. 69 No. 2 (2020)

Koža & Obuća 2/2020

Koža i Obuća br.2-20

Koža za ojastučeni namještaj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Koža za ojastučeni namještaj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Koža za ojastučeni namještaj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Koža za ojastučeni namještaj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Koža za ojastučeni namještaj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Koža za ojastučeni namještaj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Koža za ojastučeni namještaj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Koža za ojastučeni namještaj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Koža za ojastučeni namještaj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Koža za ojastučeni namještaj | Hrvatsko društvo kožara i obućara