Autori: Majlinda Hylli, Ilda Kazani, Ermira Shehi, Genti Guxho

Ključne riječi: industrija kože, industrija obuće, prerada kože, proizvodnja obuće, uvoz, izvoz

Sažetak:

Ovaj rad ima za cilj dati povijesni pregled razvoja albanskog sektora proizvodnje kože i obuće koji pokriva cijeli proizvodni lanac od prerade kože do proizvodnje obuće, kao i perspektivu ovog sektora u zemlji i njegove izazove.

https://doi.org/10.34187/ko.70.1-2.1

Objavljeno: 15.9.2022.

Vol. 70 No. 1-2 (2021)

Koža & Obuća 1-2/2021

Koža & obuća 1-2/2021

Industrija kože i obuće u Albaniji – povijest, tradicija i njezini izazovi | Hrvatsko društvo kožara i obućara Industrija kože i obuće u Albaniji – povijest, tradicija i njezini izazovi | Hrvatsko društvo kožara i obućara Industrija kože i obuće u Albaniji – povijest, tradicija i njezini izazovi | Hrvatsko društvo kožara i obućara Industrija kože i obuće u Albaniji – povijest, tradicija i njezini izazovi | Hrvatsko društvo kožara i obućara Industrija kože i obuće u Albaniji – povijest, tradicija i njezini izazovi | Hrvatsko društvo kožara i obućara Industrija kože i obuće u Albaniji – povijest, tradicija i njezini izazovi | Hrvatsko društvo kožara i obućara Industrija kože i obuće u Albaniji – povijest, tradicija i njezini izazovi | Hrvatsko društvo kožara i obućara Industrija kože i obuće u Albaniji – povijest, tradicija i njezini izazovi | Hrvatsko društvo kožara i obućara Industrija kože i obuće u Albaniji – povijest, tradicija i njezini izazovi | Hrvatsko društvo kožara i obućara Industrija kože i obuće u Albaniji – povijest, tradicija i njezini izazovi | Hrvatsko društvo kožara i obućara