ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA I BUDUĆE PERSPEKTIVE POVODOM 65. OBLJETNICE IZLAŽENJA ČASOPISA

Pregledni znanstveni rad

Autori: Davor Jokić, dipl. knjiž.

Ključne riječi: časopis Koža  i obuća, znanstveno-stručni časopis, znanstvena vidljivost, otvoreni pristup.

Sažetak:

Sazrijevanje ideje uredništva o unapređenju časopisa Koža i obuća u znanstveno-stručni status potaknula je potrebu za ovim radom. Rad donosi pregled dosadašnjeg razvoja časopisa, trenutačnog stanja i buduće perspektive. S aspekta povijesnog razvoja časopisa, kao uvoda u problematiku, prikazan je kontekst osnivanja časopisa, struktura sadržaja, narav i važnost objavljenih radova. Trenutačno stanje poslužilo je kao podloga iz koje se rodila ideja o usmjeravanju koncepta časopisa prema znanstveno-stručnom. Perspektiva razvoja časopisa neposredno je povezana s poboljšanjem vidljivosti časopisa na međunarodnoj razini. Veća zastupljenost znanstvenih radova, otvoreni pristup i indeksiranost u relevantnim bibliografskim i citatnim bazama podataka temelj su perspektivnijoj budućnosti časopisa.

Objavljeno: 1. lipnja 2017

Stranice: 6-10

Vol. 66 No. 2 (2017)

Koža & Obuća 2/2017

 

ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA I BUDUĆE PERSPEKTIVE POVODOM 65. OBLJETNICE IZLAŽENJA ČASOPISA | Hrvatsko društvo kožara i obućara ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA I BUDUĆE PERSPEKTIVE POVODOM 65. OBLJETNICE IZLAŽENJA ČASOPISA | Hrvatsko društvo kožara i obućara ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA I BUDUĆE PERSPEKTIVE POVODOM 65. OBLJETNICE IZLAŽENJA ČASOPISA | Hrvatsko društvo kožara i obućara ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA I BUDUĆE PERSPEKTIVE POVODOM 65. OBLJETNICE IZLAŽENJA ČASOPISA | Hrvatsko društvo kožara i obućara ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA I BUDUĆE PERSPEKTIVE POVODOM 65. OBLJETNICE IZLAŽENJA ČASOPISA | Hrvatsko društvo kožara i obućara ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA I BUDUĆE PERSPEKTIVE POVODOM 65. OBLJETNICE IZLAŽENJA ČASOPISA | Hrvatsko društvo kožara i obućara ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA I BUDUĆE PERSPEKTIVE POVODOM 65. OBLJETNICE IZLAŽENJA ČASOPISA | Hrvatsko društvo kožara i obućara ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA I BUDUĆE PERSPEKTIVE POVODOM 65. OBLJETNICE IZLAŽENJA ČASOPISA | Hrvatsko društvo kožara i obućara ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA I BUDUĆE PERSPEKTIVE POVODOM 65. OBLJETNICE IZLAŽENJA ČASOPISA | Hrvatsko društvo kožara i obućara ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: PREGLED RAZVOJA ČASOPISA, TRENUTAČNOG STANJA I BUDUĆE PERSPEKTIVE POVODOM 65. OBLJETNICE IZLAŽENJA ČASOPISA | Hrvatsko društvo kožara i obućara