Autori: dr. sc. Beti Rogina-Car, dr. sc. Stana Kovačević, prof.

Ključne riječi: prirodna koža, automobilska navlaka, svojstva prirodne kože, šivani šav

Sažetak:

U radu je dan pregled materijala i specifičnosti izrade automobilskih navlaka u prometalima. Naglasak je na prirodnoj koži koja predstavlja jedan od najluksuznijih materijala za izradu automobilskih navlaka. Obrađena su njezina svojstva, prednosti i nedostatci u odnosu prema tekstilnim materijalima. Jedan od najizazovnijih zadataka u izradi automobilskih navlaka jest kvaliteta odgovarajućeg šava. Posebna pozornost posvećena je krojenju i šivanju prirodne kože namijenjene automobilskim navlakama. Prirodna koža je specifičan prirodni materijal koji daje dozu luksuza automobilskim sjedalima i interijeru automobila. Njezina dugotrajnost, cijena i manja tržišna ponuda dovodi do manje primjene za automobilske navlake u odnosu prema tekstilnim materijalima, ali je zato iznimno poželjna. Prema dosadašnjim istraživanjima krojenje i šivanje kožnih automobilskih navlaka zahtijeva veću pozornost pri odabiru odgovarajuće kože, šivaćeg stroja, konca, igle i tipa šivanog šava, koji će dati zadovoljavajuća svojstva automobilskoj navlaci u svim njezinim segmentima. Ovaj rad pridonosi stručnim saznanjima i specifičnostima vezanim za prirodnu kožu, njezinu namjenu za automobilska sjedala te odgovarajuću kvalitetu šivanog šava.

https://doi.org/10.34187/ko.68.2.3

Objavljeno: 1.3.2019.

Vol. 68 No. 2 (2019)

Koža & Obuća 2/2019

Časopis Koža i Obuća 2-2019

Automobilske navlake od prirodne kože – svojstva i problematika šivanja | Hrvatsko društvo kožara i obućara Automobilske navlake od prirodne kože – svojstva i problematika šivanja | Hrvatsko društvo kožara i obućara Automobilske navlake od prirodne kože – svojstva i problematika šivanja | Hrvatsko društvo kožara i obućara Automobilske navlake od prirodne kože – svojstva i problematika šivanja | Hrvatsko društvo kožara i obućara Automobilske navlake od prirodne kože – svojstva i problematika šivanja | Hrvatsko društvo kožara i obućara Automobilske navlake od prirodne kože – svojstva i problematika šivanja | Hrvatsko društvo kožara i obućara Automobilske navlake od prirodne kože – svojstva i problematika šivanja | Hrvatsko društvo kožara i obućara Automobilske navlake od prirodne kože – svojstva i problematika šivanja | Hrvatsko društvo kožara i obućara Automobilske navlake od prirodne kože – svojstva i problematika šivanja | Hrvatsko društvo kožara i obućara Automobilske navlake od prirodne kože – svojstva i problematika šivanja | Hrvatsko društvo kožara i obućara