Autori: Antoneta Tomljenović, Juro Živičnjak

Ključne riječi: akreditacija, tijela za ocjenu sukladnosti, studijski programi, HAA, AZVO, tekstil, koža, obuća

Sažetak:

Akreditacija i sustav akreditiranja u području tekstila, kože i obuće se u Republici Hrvatskoj ponajprije vezuju uz djelatnosti Hrvatske akreditacijske agencije i Agencije za znanost i visoko obrazovanje. U ovome su radu podrobnije obrađeni akreditacijski kriteriji i postupak provedbe akreditacije tijela za ocjenu sukladnosti od strane Hrvatske akreditacijske agencije s posebnim osvrtom na njezino nacionalno značenje, ali i ulogu u međunarodnoj razmjeni roba i usluga. Također je dan pregled aktivnih akreditiranih tijela za ocjenu sukladnosti navedenih u Registru akreditacije Hrvatske akreditacijske agencije. Opisane su djelatnosti Agencije za znanost i visoko obrazovanje u području sustava akreditiranja visokoškolskih i znanstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj i njezine aktivnosti na međunarodnoj razini. Prikazan je postupak vrjednovanja novih studijskih programa na Sveučilištu u Zagrebu i dan pregled akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj navedenih u Upisniku studijskih programa Ministarstva znanosti i obrazovanja koji su vezani uz područja izučavanja tekstila, kože i obuće.

https://doi.org/10.34187/ko.69.1.3

Objavljeno: 20.4.2021.

Vol. 69 No. 1 (2020)

Koža & Obuća 1/2020

Koža & Obuća br 1-2019 2

Akreditacija i sustav akreditiranja u području tekstila, kože i obuće u Republici Hrvatskoj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Akreditacija i sustav akreditiranja u području tekstila, kože i obuće u Republici Hrvatskoj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Akreditacija i sustav akreditiranja u području tekstila, kože i obuće u Republici Hrvatskoj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Akreditacija i sustav akreditiranja u području tekstila, kože i obuće u Republici Hrvatskoj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Akreditacija i sustav akreditiranja u području tekstila, kože i obuće u Republici Hrvatskoj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Akreditacija i sustav akreditiranja u području tekstila, kože i obuće u Republici Hrvatskoj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Akreditacija i sustav akreditiranja u području tekstila, kože i obuće u Republici Hrvatskoj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Akreditacija i sustav akreditiranja u području tekstila, kože i obuće u Republici Hrvatskoj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Akreditacija i sustav akreditiranja u području tekstila, kože i obuće u Republici Hrvatskoj | Hrvatsko društvo kožara i obućara Akreditacija i sustav akreditiranja u području tekstila, kože i obuće u Republici Hrvatskoj | Hrvatsko društvo kožara i obućara