Poziv na ugovaranje kolekcje

 P  O  Z  I  V

 na Ugovaranje kolekcije za jesen i zimu 2018./2019. koje će se održati
6. i 7. ožujka 2018. u Hotelu Antunović Zagreb

Pozivamo sve proizvođače i veletrgovce na Ugovaranje kolekcije obuće, galanterije i pratećih proizvoda za jesen i zimu 2018./2019. Ugovaranje će se održati 6. i 7. ožujka 2018. u Hotelu Antunović u Zagrebu. Modeli se izlažu na stolovima okvirne veličine 1,50 m2. Cijena stola za članove Društva jest 600,00 kuna+PDV . U cijenu je uračunan i stol iste veličine s 4 stolca. Cijena stola za nečlanove jest 900,00+PDV. Cijena za izlagače iz EU-a i ostalih država za nečlanove Društva jest 120,00 eura, a za članove 80,00 eura. PDV se ne obračunava.

HDKO obavještava kupce (uglavnom maloprodaje) preko časopisa Koža&obuća, internetskog portala HDKO-a (www.hdko.hr) i e-adresa kupaca. Izlagačima se prepo-ručuje da i oni pozovu potencijalne kupce. Ugovaranje se održava bez nazočnosti šire publike.

Prijava za sudjelovanje podnosi se najkasnije do 20. veljače 2018. na adresu:

Hrvatsko društvo kožara i obućara Froudeova 7, 10020 Zagreb

Dvorana se popunjava po redoslijedu prispjelih prijava, a prednost imaju tvrtke članice Društva.

Kontakt osoba tajnik HDKO-a Ivan Pihler. Mobitel 098219641

Prijava za sudjelovanje može se poslati e-poštom ili faksom. Ogledni primjerak prijavnice objavljen je na našoj internetskoj stranici www.hdko.hr u izborniku Novosti.

Plaćanje računa u ukupnom iznosu najkasnije do 25.02.2018. na IBAN Društva HR7823600001101556768.  Bez pravovremene uplate ne može se sudjelovati na govaranju. E-adresa: hdko@hdko.hr web portal www.hdko.hr


Predsjednik Odbora za marketing                                              Predsjednik HDKO-a

Sandi Mađerić, v.r.                                                                        Vjekoslav Ferdebar 

————————————————————————————

P R I J A V N I C A

za Ugovaranje kolekcija jesen/zima 2018./2019.

06. – 07. ožujka 2018.

 (utorak i srijeda)

u Hotelu Antunović, Zagrebačka avenija 100A, Zagreb

 Prijavnicu dostavite na e-adresu: hdko@hdko.hr

 

 Tvrtka__________________________________________________________________________________________________

 Mjesto_________________________________________________________________________________________________

 Ulica i broj_____________________________________________________________________________________________

 Porezni broj (OIB)______________________________________________________________________________________

 Broj naručenih stolova_________________________________________________________________________________

 Odgovorna osoba_____________________________________________________________________________________

Potpis i pečat___________________________________________________________________________________________

 

 Datum_________________________________________________________________________________________________

 Mobitel________________________________________________________________________________________________

 e-adresa_______________________________________________________________________________________________

 

  

39 views