O nama

HDKO-Hrvatsko društvo kožara i obućara dragovoljna je strukovna udruga poslovno sposobnih državljanja Republike Hrvatske i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Član Društva može biti i stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozem¬stvu (strana pravna osoba), Društvo djeluje na čitavom području Republike Hrvatske. Djelovanje Društva je javno. Javnost rada se provodi obavještavanjem članstva i zainteresiranih medija. Društvo je osnovano 1952. u Zagrebu.

Ciljevi su:

  • okupljanje svih djelatnika i stručnjaka kožarsko-prerađivačke grane sa svrhom pokretanja inicijative za razvijanje stručnog i stvaralačkog poticanja za poboljšanje organizacije rada i tehnoloških procesa u proizvodnji kože, krzna, obuće i kožne galanterije.
  • okupljanje svih djelatnika i stručnjaka za marketinške aktivnosti od interesa za granu.

Ističemo pet najznačajnijih područja na kojima Društvo trenutačno djeluje. To su:

  1. Časopis KOŽA&OBUĆA
  2. Ugovaranje kolekcije
  3. Web portal
  4. Pomoć u obrazovanju kadrova za našu granu
  5. Suradnja i stalno održavanje međusobnih kontakata članica Društva i državnih institucija i ustanova

Časopis KOŽA & OBUĆA stekao je primjerenu afirmaciju na području informiranja naših čitatelja o svim najvažnijim događanjima vezanim za našu djelatnost i postao priznat na ovim područjima kao najbolja tiskovina za tu problematiku. Kao informativno-instruktivni časopis, a pomalo i modni, pruža mogućnost, prvenstveno našim članicama, plasiranje svih najznačajnijnijih podataka o vlastitoj proizvodnji, asortimanu i ponudi tržištu svojih proizvoda (oglasi, reportaže).Stavljanjem kompletnog časopisa na naš portal, kao i online izdanje, znatno se povećao broj čitatelja što može donjeti još veće koristi oglašivačima.

UGOVARANJE KOLEKCIJE dva puta godišnje – kolekcija za proljeće-ljeto i jesen-zimu postaje tradicionalna sa sve većim zanimanjem za sudjelovanje na toj priredbi. Priredba nije strogo sajamskog tipa nego izlaganje na stolovima što je jednostavnije i jeftinije nego na sajamskim štandovima. Inicijativa o ovoj aktivnosti Društva potekla je od članica koje nisu ni htjele pa ni mogle ići na skupe sajamske priredbe ili same organizirati ugovaranje kolekcije.

WEB PORTAL izmjenjen i suvremen pruža široke mogućnosti svim članicama i stručnjacima trenutačni prikaz svojih djelatnosi i proizvoda, odnosno prikaz stručnih tema iz naše grane. Također tekuće domaće i svjetske ktualnosti iz naše djelatnosti.

HDKO dobro surađuje sa Tekstilno-tehnološkim fakultetom u Zagrebu i aktivno se uključio u pomoć oko organizacije studija putem obavještavanja proizvodnih tvrtki o mogućnostima studija. Uloga Društva je posebno značajna u nastavnom centru Varaždin Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je omogućen, osim redovitog i stručni studij uz rad “Dizajn i tehnologija obuće”.

Ova suradnja je potrebna zbog ostvarivanja razmjene informacija bitnih za postizanje uspješnosti na tržištu, primjene aktualnih promjena u gospodarstvu ,prilagođavanja i pripreme za ulazak u EU. Ovdje ubrajamo i stalnu aktivnost na stvaranju baze statističkih podataka i adresara.

Uprava

Vjekoslav Ferdebar

predsjednik

BOROVO,d.d., Vukovar

Božidar Ledinko

dopredsjednik

GALKO d.o.o., Mali Bukovec

Ivan Pihler

tajnik

HDKO, Zagreb

Ivana Martinko

član

IVANČICA d.d. Ivanec

Jadranka Akalović

član

TTF, Zagreb

Nadzorni odbor

Zdravko Đunđek, predsjednik

JELEN PROFESIONAL, d.o.o., Čakovec

Darko Puzek, član

BENEFIT, d.o.o., Karlovac

Zlatko Rabik, član

ZLATNA NIT d.o.o., Slatina

Odbori društva

HDKO ima trenutačno četiri aktivna odbora, putem kojih Društvo djeluje u dogovoru i suradnji sa svojim članicama.

1.UREĐIVAČKI ODBOR časopisa KOŽA&OBUĆA:
Predsjednica odbora : Jelena Balent
Članovi : Vjekoslav Ferdebar
Ivan Pihler
Zenun Skenderi
Darinka Kosanović
Dragana Kopitar
Glavni urednik : Srećko Sertić

2.ODBOR ZA MARKETING
Predsjednik : Sandi Mađerić
Član : Ivan Pihler
Ostali eventualni sudionici pozivaju se na sastanak prema potrebi

3. ODBOR ZA KADROVE
Predsjednik : Zenun Skenderi
Članovi : Ivan Pihler
Jelena Balent
Marija Čališ
Ivana Martinko
Ostali eventualni sudionici pozivaju se na sastanak prema potrebi

4. ODBOR ZA WEB
Predsjednica i glavna urerdnica : Darinka Kosanović
Članovi : Srećko Sertić
Ivan Pihler
Ostali eventualni sudionici pozivaju se na sastanak prema potrebi